Enorm interesse for Telemark Ring

Det var rundt 300 som møtte frem da det ble arrangert folkemøte om det planlagte motorsportanlegget Telemark Ring på Rossebu i Notodden på tirsdag kveld.

Initiativtagerne til anlegget med prosjektleder Knut Ivar Skøien i spissen har kommet en god bit på vei med planer om asfaltbane-prosjektet. Flere alternative lokaliseringer har vært sjekket, og valget for lokalisering av et regionalegg for racing, drifting og roadracing vest for Oslofjorden falt på Notodden. Rossebu ligger tett inntil E134 mellom Kongsberg og Notodden sentrum.


Manuel Rubow fra Tilke og Ordfører Gry Fuglestveit.

Notodden kommune med en svært så entusiastisk ordfører Gry Fuglestveit i spissen har stilt seg bak planene og ordføreren var vertskap for tirsdagens åpne folkemøte. Der var også fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkeslid. Både Telemark og Vestfold fylkeskommuner har sammen med Notodden kommune bidratt med midler til forprosjektet som man nå er godt i gang med. Totalt har de tre partene bidratt med rundt 1,3 millioner, og Buskerud fylke er også på vei inn i prosjektet.
Fra motorsporten er både NMK Kongsberg og NMK Notodden representert i prosjektgruppen. Prosjektet er også godt forankret i de mange teknologi-miljøene på Kongsberg der det blant annet testes ut førerløse busser for tiden. Dette er virksomhet som vil kunne bruke Telemark Ring til testing av sine ideer.


Prosjektstyret for Telemark Ring har engasjert det anerkjente tyske selskapet Tilke til å prosjektere anlegget. Tilke står også bak Rudskogen og en rekke formel 1-baner og andre baneanlegg verden rundt. Manuel Rubow fra Tilke var på plass under møtet på tirsdag og presenterte hvordan de ser for seg Telemark Ring.

Banen er planlagt til å bli drøye 2.900 meter lang, og med en del høydeforskjell i terrenget vil det bli noen svært så spennende partier. Tilke har beregnet at en FIA GT3-bil få en kjøretid på 1 minutt og 15 sekunder og en gjennomsnittshastighet på 140 km/t. Det er lagt opp til å få en FIA Grade 3-godkjenning på banen.

Knut Iver Skøien

NBFs Generalsekretær Hallgeir Raknerud var også med på møtet og fortalte hvordan Telemark Ring passer inn i Norsk Bilsports ønsker og behov på følgende måte:

«All idrett trenger anlegg. Ingen anlegg – ingen idrett. Så enkelt er det.

En realisering av Telemark Ring i Notodden vil være svært kjærkomment for Norsk Bilsport.
Et regionanlegg plassert i Telemark eller Vestfold er prioritert i Norges Bilsportforbunds nasjonale anleggsplan. Et slikt anlegg vil dekke et stort behov i en region med stor befolkning og stor motorsportinteresse. Da regnes både Buskerud, Telemark, Vestfold og Vest Agder med.

 

Norsk bilsport består av en rekke lokale klubber rundt i landet. Totalt er det bilsportsaktivitet i rundt 200 lokale klubber. Av disse klubbene er det 123 som gjennom året arrangerer ett eller flere billøp. Totalt står disse for 470 arrangement på årsbasis på 201 forskjellige arenaer.
Det er totalt 19 300 bilsportsutøvere i Norge og rundt regnet 30 000 frivillige som på hver sin måte er med på å bidra til en høy aktivitet.

Norsk Bilsports visjon er «Bilsport for alle». Det er mange roller som skal fylles for at man skal ivareta et høyt aktivitetsnivå, og alle kan finne sin plass på et eller annet nivå i organiseringen av Norsk Bilsport.

 

Telemark Ring vil passe perfekt inn og dekke et stort behov i Norsk Bilsport. Vålerbanen i Hedmark og Rudskogen i Østfold er de nærmeste sammenlignbare baner. Der er det i dag meget stor aktivitet og kapasiteten er mer eller mindre sprengt. Telemark Ring vil dermed avlaste disse, men først og fremst gi store grupper mennesker, klubber og organisasjoner på vestsiden av Oslofjorden et nytt tilbud.

Når det gjelder den konkurransemessige delen av bilsporten er det asfaltracing og drifting som i første rekke vil få sitt behov dekket på Telemark Ring.
Norge er ledene i Scandinavia når vi kommer til asfaltracing. Vi har i gjennomsnitt 160 startende i forskjellige klasser i NM-arrangementene. Norske baner og arrangører har høy status også hos våre naboer, så det er ikke uvanlig at både svenske og danske mesterskap og klasser gjester norske baner.

Drifting er en gren som har stor vekst i hele verden. Det regnes som en grarot-gren og tiltrekker seg svært mange bilglade fartsglade og mekkeglade ungdommer. Det kjøres drifting på blant annet Grenland Motorsenter i Skien, men det er absolutt behov for flere anlegg.
Norge har en av verdens mest kjente drifting-førere i Fredric Aasbø, som var verdensmester i 2015. Norge har også vært en pådriver for å få drifting inn som en gren i det internasjonale bilsportforbundet, noe som nå er en realitet.

Ved siden av asfaltracing og drifting er det mye klubbaktivitet på asfaltbaner. Det finnes en rekke såkalte merke-klubber, som Audi Klubb, Porsche Klubb, VW klubb etc som ofte har klubbtreff på racingbaner. Her er det et stort marked. NBF har utviklet reglement for også slike aktiviteter slik at det foregår lovlig med påkrevde forsikringsordninger etc.

Vi har beregnet at bare de bilsportrelaterte arrangementene på et anlegg som Telemark Ring vil bety en lokal verdiskapning på rundt 40 millioner kroner i året. Det er hva de besøkende vil legge igjen i form av kjøp av varer og tjenester, samt arrangørers kjøp lokalt. Dette er også tusenvis av personer som ellers ikke ville ha besøkt Notodden.

Det er mange som ønsker å ha det moro med bil – Telemark Ring kan bli en arena der mange kan ha det moro i trygge omgivelser. I tillegg er et samarbeid med miljøer innenfor forskning og utvikling av teknologi veldig spennende. Det skjer mye i bilindustrien og innenfor mobilitet på hjul for tiden. Her kan Notodden ta en fremtredende plass og være med på å gjøre en forskjell for fremtiden», sa NBFs Generalsekretær til folkemøtet på Notodden.