Fair Race: Bli kjent med vårt verdigrunnlag

Norges Bilsportforbund har et verdigrunnlag som heter Fair Race, og som vi har hatt mye fokus på gjennom mange år. Vi oppfordrer alle til å lese gjennom verdigrunnlaget med jevne mellomrom.

Å drive med bilsport i Norge skal være trygt og gøy for alle involverte. Derfor har vi i flere år satt søkelys på vårt verdigrunnlag Fair Race. Dette dreier seg blant annet om hvordan man skal behandle hverandre, hvordan man oppfører seg på sosiale medier, hvordan man skal sørge for at sikkerheten blir best ivaretatt, at ingen skal bruke ulovlige dopingmidler osv. Det er også nulltoleranse for diskriminering i norsk bilsport. Vi skal alle sørge for å forebygge og forhindre at noen utsettes for trakassering, diskriminering eller annen uønsket oppførsel. Kjennetegnet på trakasseringer er at det er uønsket for den som blir utsatt.

Nå har vi også lagt til mer informasjon rundt seksuell trakassering, hvor vi følger retningslinjene til Norges Idrettsforbund.

Er det lenge siden du har lest Fair Race? Ta en titt her: