FIA-kongress hele uken

NBFs president Finn Eirik Eilertsen og generalsekretær Hallgeir Raknerud er begge tilstede og med på forskjellige møter under denne ukens FIA-kongress i Italia.

Uken avsluttes med generalforsamling i det internasjonale bilsportforbundet FIA, men det er en rekke andre møter både av formell og uformell karakter gjennom uken. 462 delegater fra 129 forskjellige nasjoner deltar i kongressen som holdes i Bologna i Italia.

På onsdag ble den årlige ASN Forum avholdt, og den viste at det fra FIA nå oppfordres sterkt til såkalte grassroot-aktiviteter, noe vi også har hatt fokus på i Norge over tid.

-For eksempel har diverse utgaver av vår Autoslalåm blitt et satsingsområde. FIA vil nå tilby en pakke til alle nasjonale forbund som vil satse på dette. «Motorsport in a box», en pakke med alt du trenger fra telt, til plastkjegler, skisser for baner og annet materiell for å avholde autoslalåm. I Norge har vi en godt innarbeidet variant av denne grenen. Men også vi ser et stort utviklingspotensial for autoslalåm og vår ferdighetsseksjon har flere gode ideer de arbeider med for tiden for å gi grenen større oppslutning, sier Hallgeir Raknerud.
Andre aktiviteter der man kan bruke sin privatbil er også noe som står høyt på dagsorden internasjonalt. FIA har en klar målsetting om stor vekst i sporten vår, og ser derfor behovet for å rekruttere inn bilister som kan bruke sine privatbiler på baner og arrangement.

På onsdagens ASN Forum ble også en økonomisk rimeligere utgave av Cross Car presentert. En kart som FIA har utarbeidet spesifikasjoner for og som det vil bli opp til nasjonale forbund å få produsert i sine land.


-Her kan vi faktisk ta på oss litt av æren. Vi har spilt inn til det nye regimet i FIA, under ledelse av president Mohammed Ben Sulayem og deputy president Robert Reid, at vi synes kostnadene på Cross Car har blitt altfor høye. Dette er jo en avart av vår Crosskart, som er en langt rimelig variant. Vi har argumentert med at det må bli et internasjonalt alternativ til lavere kostnad. Nå kommer den, sier Raknerud. FIA har i disse dager opprettet selskapet The Global Motorsport Development Company og utviklingen av ny Crosss Car skjer gjennom dette selskapet.

Det er ingen valg i årets generalforsamling. Alle Commissions-medlemmer ble valgt for to år i fjor, og president og hans team ble valgt for fire år i desember i fjor.

Hallgeir Raknerud er varamann for svenske Anna Nordkvist i FIAs sportsstyre, World Motorsport Council, og deltok i deres møte på onsdag. Der ble blant annet alle terminlister for FIA-mesterskap godkjent og også reglementendringer for klasser og mesterskap.

I tillegg til alt som skjer i regi av FIA inneholder uken også møter både på Nordisk og Europeisk nivå. Dette spesielt viktig nå ettersom Motorsport Council på onsdag vedtok å oppheve zoner. Det vil si at FIA North Europe Zone som Norge har vært en del av nå har opphørt.
-Men vi kommer til å fortsette med Nord Europeisk mesterskap i forskjellige grener også neste år. Men det nye, og kanskje positive, er at vi nå igjen kan ha Nordiske eller Scandinaviske mesterskap eller cuper, sier Hallgeir Raknerud.