Finn Eirik Eilertsen ny president i Bilsportforbundet

Finn Eirik Eilertsen (63) fra KNA Indre og Ytre Østfold ble valgt til ny president da Norges Bilsportforbund avholdt sitt årsmøte tirsdag denne uken.

Finn Eirik Eilertsen har nylig fullført en periode på seks år som president i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), og nå tar han over etter Per Madsen som president i Norges Bilsportforbund (NBF).

-Jeg er både stolt og ydmyk over å bli president i NBF. Forbundet og tidligere president har gjort en god jobb i mange år, og jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet. Det som blir viktig for oss i styret er å ha mest fokus på den sportslige aktiviteten i tiden fremover. Dessuten ønsker vi å yte best mulig service overfor våre kunder, som er de lisensierte bilsportutøverne i Norge, sier Eilertsen.

Selv har han erfaring som både sjåfør og arrangør i bilcross, som sjåfør og kartleser i rally og som juryformann. Og han er overbevist om at det er Norges Bilsportforbund som er best egnet til å styre norsk bilsport videre.

-Det har vært mye fokus på Motorsportforskriften den siste tiden, og historien viser at NBF har forvaltet mandatet for å håndtere norsk bilsport på en utmerket måte. Slik bør det fortsette, og det er spesielt viktig med tanke på sikkerheten i en sport som innehar en viss risiko. Forbundet har hatt ansvaret for norsk bilsport siden 1932, da KNA opprettet Nevnden for bilsport, og vi har erfaringen og kompetansen som skal til for å forvalte norsk bilsport på best mulig måte i fremtiden også, avslutter Eilertsen.

 

Årsmøtet i NBF valgte følgende styre:

President:
Finn Eirik Eilertsen, KNA

Styremedlemmer:
Bernt Øystein Vormeland, NMK
Arild Solberg, NMK
Rune Danneborg, KNA
Ulf Johannessen, LMK
Lars Faale, FMK

For Apelldomstolen, Domsutvalget og Valgkomite var det gjenvalg på alle.

Appelldomstolen
Ronny H. Hansen, leder
Svein M. Øksnevad, nestleder
Ole Andresen
Anders Tråstadkjølen
Anne-Kjersti Ludviksen

Domsutvalg:
Roar Forgaard, leder
Harald Lauritzsen, nestleder
Freddy Høgås
Arild Christiansen
Stig Rune Kjernsli

Valgkomite:
Leif Kr. Broen, KNA Kongsvinger
Arild Antonsen, KNA Oslo
Stein Svardal, NMK Konsmo
Glenn Mellegaard, NMK Trøgstad

I tillegg knytter valgkomiteen til seg Karen Jenssen, Asker og Bærum Motorsport (FMK)
Slik at hun har møterett og forslagsrett, men ikke stemmerett i komiteen.