Fire utøvere tatt ut til jentesamlinger

Fire kvinnelige utøvere fra norsk bilsport er tatt ut til jentesamlingene som arrangeres i samarbeid med Norges Motorsportforbund.

Norges Motorsportforbund arrangerer egne jentesamlinger for sine utøvere fra grener som motorsykkel- og båtsport, og fra i fjor er også Norges Bilsportforbund med som samarbeidspartner slik at fire kvinnelige bilsportutøvere også kan være med.

Også i år er det plass til fire utøvere, og disse er tatt ut på bakgrunn av en søknadsprosess.

-Disse samlingene går over flere år, så to av de som var med fra bilsport i fjor fikk tilbud om å fortsette, og begge takket ja. Derfor fortsetter Kristiane Hvaal Engh og Elina Lie Rolfsen, sier sportssjef i Norges Bilsportforbund, Atle Gulbrandsen.

Ni søknader kom inn for de to siste plassene. En av de som søkte var Isabell Rustad, datter av Tommy som sitter i styringsgruppen for NBF Talentutvikling, så derfor var Tommy inhabil og ikke med på utvelgelsesprosessen. De andre i styringsgruppa vurderte søknadene og så på tidligere resultater, og de to som ble plukket ut var Lilo Elise Fyrileiv og Isabell Rustad, som begge har gjort det sterkt på gokartbanen de siste årene og som har spennende fremtidsplaner.

Alle de fire blir nå kontaktet av Norges Motorsportforbund for mer informasjon om de første samlingene.