Forandringer i homologeringsdokumentet for Junior 125

Følgende forandringer gjelder for junior 125

Polverizzatore DP268 – spary nozzle – W12539268 12539268-28 – Måles med tolk 267 – 268 Go
Getto max – high speed jet – LIBERO – FREE W6413160 06413160-02 – Fri
Getto minimo 60 – idle jet 60– W1299560 1299560-02 – Måles med tolk 60 Go
Getto emulsionatore B45 – idle jet B45 – B45 W1308645 1308645-02 – Måles med tolk 45 Go
Homologeringskravet til reed blader og tennplugger for Junior 125 er ikke lenger opprettholdt.
Tennplugger skal være i henhold til CIK-FIA appendix 7.
Det tillates å montere luftfilter innvendig i lydboks.
Eksospotter med hull til eksos temp føler kan benyttes, så sant hullet er tettet med mutter som er tettet i ene enden.
Måler skal fjernes.