Forgassere i Formel Mini

De tillates bearbeiding av profilen på gasswire innfestingen. Se bilde.

Bakgrunnen er å få lettere tilgang til innfestingsmutter til forgasser.

Etter bearbeiding                                    Original                        Denne er også tillatt (rustfritt)