Forgassere i klasse Mini og Cadetti

Informasjon fra kartingseksjonen.

 

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra miljøet har kartingseksjonen jobbet frem en løsning for forgassere og coil med turtallsperre i klassene Mini og Cadetti.

Løsningen er testet av en rekke førere og på flere baner.

Forgasserne er av samme type som brukes i X-30, men med mindre venturi.

 Forandringen innføres fra 2020

  Mini:

 13.500 o/min for Mini klassen, ny forgasser er Tillotson HW 34 B

Det tillates innbytte av en forgasser og en Coil pr. motornummer.

Dette til en innbyttepris på kr. 1280,- inkl mva

 

 Cadetti:

 12.000 o/min for Cadetti klassen. Ny forgasser er Tillotsen HW 47 A

Det tillates innbytte av en forgasser og en Coil pr. motornummer.

Dette til en innbyttepris på kr. 1280,- inkl mva

I tillegg tillates det at restriktor i eksos bores opp til maksimalt 14,0 mm.

   

Innbytteperioden vil vare til 15. Februar 2020.
Importøren forventer å ha dette tilgjengelig fra Desember