Formel-K endringer 2009 vedr. Jr. 60 regndekk

Tekst i dag:
Regndekk: Dunlop KT3 3,60 x 10 x 5″ 4,50 x 10 x 5″

Skal være:

Regndekk: Dunlop KT3 3,60 x 10 x 5″ 4,50 x 11 x 5″

Kartingseksjonen