Formel-K endringer 2009 Revidert

Kartingseksjonen har forløpig følgende endringer for 2009

Reviderte endringer.

Kartingseksjonens forslag til endring av vekt i klassene Junior 60 og Formel Mini på 115 kg blir reversert til 110 kg da beslutningene om økning i nevnte klasser i øvrige Nordiske land allikevel ikke blir iverksatt.

Junior 60

Minimumsalder 10 år

Maksimumsalder 14 år

Minimumsvekt 110 kg

Formel Mini

Minimumsvekt 110 kg.

Formel Cadetti ( 8 år.)

Minimumsvekt 90 kg.

ICA jr. : Utgår i konkurranse , kun trening.

Formel Micro: Utgår i konkurranse, kun trening