Formel-K endringer. Teknisk reglement §714-743. 01.06.2010

Til orientering. 

Det er oppdaterte endringer under Teknisk reglement §714-743:  
§ 714 Klasseinndelinger – Formel Mini.
§733 Formel Junior 60
§736 KF3
§743 Formel Rotax

Kartingseksjonen 01.06.2010