Formel-K Klubber! Påminnelse om konferansen.

 kartsportkonflogoweb.jpg

Minner om påmelding til Kartsportkonferansen som går ut fredag 09. mars 2012 !! 
Her har dere muligheten til å kurse nye klubb funksjonærer før sesongen 2012.

Skal dere arrangere Regionsløp, Kurs noen i Klubben til å bli løpsleder !

Det er kommet flere bekymringsmeldinger i løpet av forrige sesongen om at det er så få tekniske kontrollanter.
Muligheten til å få flere er nå, send klubbmedlemmer på kurs!  

Planer om å få flere til å starte med gokart. Send kubbmedlemmer til å ta Instruktørkurs, personen får samtidig
autorisasjon til å kurse treningsansvarlige til klubben.

Påmelding se http://nbf-karting.no/

Kartingseksjonen ønsker velkommen
til en helg med mye kursing og koselig sosial kveld på lørdag.