Formel-K. Tillegg til Homologeringsdokumentet Raket 95, Formel Mini 10.07.2010

Seksjonen gjør oppmerksom på at det har kommet tillegg til homologeringsdokumentet
for Raket 95.
Dokumentet ligger under Reglement   Formel-K  

Kartingseksjonen 10.07.2010