Fornyelse av vognlisens på kjøretøy som ikke krever årskontroll.

Minner om at fornyelse av vognlisens på kjøretøy som ikke krever årskontroll/annen dokumentasjon, kun trenger å sende inn fjorårets lisens med påskrift/beskjed om at man ønsker fornyelse. Man trenger altså ikke å sende inn søknadsskjema dersom det er en ren fornyelse med samme eier. Det er kun ved eierskifte man må sende inn skjema.