Siste frist i dag – årets Drivaksel

Norges Bilsportforbund ønsker forslag på kandidater til utmerkelsen «Årets Drivaksel» som skal deles ut under Bilsportgallaen for 18. gang i år. Fristen for å komme med kandidater er 2. november.

Alle de frivillige som stiller opp, gang etter gang, på løp etter løp, i sol, i vind, i regn og i snø er den viktigste ressursen vi har i bilsporten. Uten dem ville sportens utvikling stoppe opp.
Blant alle disse frivillige er det noen som utmerker seg mer enn andre. De kan opptre som inspiratorer overfor andre. De kan være den nødvendige brikken som får et prosjekt fremover. Med andre ord en viktig drivaksel i et stort maskineri.

Derfor har Norges Bilsportforbund innstiftet prisen «Årets Drivaksel». Prisen, som symboliserer viktigheten av den frivillige drivkraft i sporten. Prisen blir delt under Bilsportgallaen 2. desember.

I denne forbindelse ønsker NBF forslag på kandidater. Det er nedsatt en egen jury som skal stå for kåringen, men juryen trenger forslag på kandidater. Husk at forslagene må være godt begrunnet.

Forslag på «Årets Drivaksel 2023» sendes til:

«Årets Drivaksel»
Norges Bilsportforbund
info@bilsport.no
Senest søndag 5. november 2023

Tidligere utdelinger

2022: Even Hvaal, NMK Grenland
2021: Therese Bruer Larsen, NMK Elverum
2020: Svein Olufsen, NMK Hålogaland
2019: Stian Hellem, NDRG
2018: Laila og Geir Tyskeberget, NMK Solør
2017: Per Tofteland, KAK

2016: Helene Rustberggard, NMK Gol
2015: Kari og Ove Stuveseth, NMK Gardermoen
2014: Evy Anita Hårtveit og Tom Kåre Flottorp, NMK Konsmo
2013: Nina Rian NMK Ytre Namdal
2012: Unni og Kjell Olav Aamodt, KNA Rudskogen

2011: Inge Tangen, NMK Modum & Sigdal
2010: Oddvar Moland, KNA Drammen
2009: Mona og Stein Hellem, NDRG
2008: Dag Rune Halkjelsvik, NAF Motorsport Ålesund
2007: Jorunn og Tore Ingebretsen, KNA Varna

2006: Trond Madsen, NMK Bergen
2005: Grete og Bengt Ruud, NMK Gardermoen