Forslag til teknisk liste over Drivstofftanker

NBF ønsker å utarbeide en teknisk liste over drivstofftanker som ikke er FIA tanker men som internasjonalt blir betegnet som sikkerhetstanker eller Fuel Cell. Disse tankene er tillatt for bruk i enkelte grener innen motorsport (f.eks. Rallycross) fra 2014. For å forenkle dette for våre førere og bilbyggere arbeides det derfor med en teknisk liste som skal være et hjelpemiddel til brukerne, en liste over sikkerhetstank etter reglementet.

Vi ønsker derfor at alle som forhandler slike tanker sender inn dokumentasjon og/eller produktdatablader for tanker forhandleren mener vil oppfylle kravene nedenfor. Dette vil også kunne lette arbeidet med å selge riktig tank til førerens formål.

Krav til informasjon i innsendt data:

– Produsent
– Produsentland
– Delenummer og delenavn
– Størrelse og volum

Tankene skal i tillegg til klassespesifisert (bilsportgren/klasse) størrelse ha disse sikkerhetsfunksjonene:
– Ventil som hindrer lekkasje ved velt
– Funksjon som hindrer lekkasje ved skade