Jury

Juryen har den absolutte myndighet for håndhevelse av bestemmelsene i ISR, NSR, tilleggsregler og program. Den kan fatte beslutning i alle forhold som måtte oppstå før, under eller etter konkurransen den er oppnevnt for.

Kurs

For å bli Jury må man gå kurs og samt være med som debutant i jury i minimum 4 løp. Når dette er fullført og godkjent vil man autoriseres som Jurymedlem. Kurs for jurmedlemmer arrangeres av NBF.

Ønsker man å ta dette steget videre kan man bli juryleder. Forslag til juryledere sendes NBF og man må deretter delta på Jurylederkonferanser.

Informasjon

Juryens plikter og myndighet er fastsatt i Generelle Bestemmelser

For mer informasjon se § 102 Offisielle funksjonærer

For mer informasjon om løpsleders rolle se Vedlegg F til §102 – Funksjonærer i Norsk Bilsport