Løpsleder

Løpslederen er ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen i samsvar med de oppsatte tilleggsregler og program. Løpsleder er også ansvarlig for at alle funksjonærer er kjent med sine oppgaver og utfører disse i henhold til reglement.

Kurs

For å bli løpsleder må man gå kurs og samt være med som assisterende løpsleder i minimum 2 løp. Når dette er fullført og godkjent vil man autoriseres som løpsleder. Kurs for løpsledere arrangeres av NBF.

Informasjon

Løpsleders plikter og myndighet er fastsatt i Generelle Bestemmelser

For mer informasjon se § 102 Offisielle funksjonærer

For mer informasjon om løpsleders rolle se Vedlegg F til §102 – Funksjonærer i Norsk Bilsport