Løpssekretær

Arrangørens løpssekretær sørger for forberedelse, innlevering, sirkulasjon og distribusjon av all offisiell dokumentasjon knyttet til stevnet. Sekretæren for stevnet holder kontakt med alle interessentene i stevnet, og arbeider tett med løpsleder.

Kurs

For å bli løpssekretær må man gå kurs. Når dette er fullført og godkjent vil man autoriseres som løpssekretær. Kurs for løpssekretærer arrangeres av NBF.

Informasjon

Løpssekretærs plikter er fastsatt i Generelle Bestemmelser

For mer informasjon se § 102 Offisielle funksjonærer

For mer informasjon om løpssekretærs rolle se Vedlegg F til §102 – Funksjonærer i Norsk Bilsport