Frivillighet er bærebjelken i bilsporten

I disse dager vil alle som er registrert med en funksjonærlisens i Bilsportforbundet motta en invitasjon til å delta i en brukerundersøkelse. Frivillighet, dugnad og funksjonærer er selve ryggraden i bilsporten, og vi ønsker å vite så mye som mulig om dere som nedlegger en stor innsats.

 

Uten de frivillige vil det være helt umulig å opprettholde det aktivitetsnivå som vi ønsker i norsk bilsport, og som er et verdifullt bidrag til det offentlige i forhold til å legge til rette for fritidsaktivitet.

Det legges ned enormt mange timer av frivillig arbeid i alle våre over 200 klubber. Styrearbeid, planlegging av arrangementer og gjennomføring av arrangementer. Det er løpsledere, løpssekretærer, jurymedlemmer, teknisk personell, flaggvakter og andre viktige funksjonærer. Det er nesten ikke  grenser for hvilke behov vi har og hvilke behov som faktisk dekkes opp av frivillige.

I Norges Bilsportforbund har vi en egen funksjonærseksjon som arbeider med å legge forholdene til rette for alle de hundrevis av funksjonærer som stiller opp, landet rundt, i regn, i sol, i snø og sludd. Funksjonærseksjonene arbeider blant annet med opplæring og for at man kan ta enkelt innføringskurs i bilsport digitalt blant annet. Skal man ha status som for eksempel løpsleder, jurymedlem eller teknisk kontrollør kreves ytterligere kurs.

Nå håper vi å vite mer om bilsportens funksjonærer for å kunne planlegge hvilke oppgaver funksjonærseksjonen skal prioritere fremover. Alle lisensierte funksjonærer vil motta en E-post med en link til å delta i undersøkelsen, og vi håper at alle vil bidra.

Samtidig ønsker vi enda flere frivillige inn i sporten. Har du lyst til å bli en av norsk bilsports viktige funksjonærer og på den måten være med å bidra i ditt nærmiljø og ikke minst få oppleve underholdende bilsport på nært hold er det alltid en plass til deg. Ta kontakt med en bilsportklubb i din nærhet, og du vil bli tatt imot med åpne armer.

Klubber finner du oversikt over her: https://bilsport.no/arrangorportal/nye-frittstaende-klubber/

På våre nettsider har vi en egen seksjon for funksjonærer der du kan finne mer informasjon.
https://bilsport.no/frivillige-funksjonaerer/