Frode Alhaug gjenvalgt som president

Frode Alhaug 250
Frode Alhaug ble gjenvalgt som president i Norges Bilsportforbund da forbundet avholdt sitt årsmøte tirsdag denne uken.

NBFs styre ble i forbindelse med årsmøtet redusert fra 7 til 4 medlemmer. Nytt styremedlem er Jon Gunnar Støten, som tidligere har vært medlem av både kartingseksjonene og styringsgruppen for talentutvikling i NBF. Bernt Øystein Vormeland og Ulf Johannessen ble begge gjenvalgt.

Roar Forgaard, tidligere president i NBF, ble valgt til ny leder av domsutvalget etter Arve Herrstrøm som ikke ønsket gjenvalg. De andre medlemmene ble gjenvalgt. I Appelldomstolen ble alle sittende medlemmer gjenvalgt.

NBFs styre 2016-17
Frode Alhaug, president, KNA Vålerbanen
Bernt Øystein Vormeland, styremedlem, NMK Aurskog/Høland
Ulf Johannessen, styremedlem, Norsk Sportsvogn Klubb
Jon Gunnar Støten, styremedlem, NAF Øvre Østfold
Jon Gunnar Stoten 200
Jon Gunner Støten

Appelldomstolen
Per Madsen leder
Tomm Berger nestleder
Ronny H. Hansen
Svein Magne Øksnevad
Ine Jortun

 

Domsutvalget
Roar Forgaard leder
Harald Lauritzsen nestleder
Arild Christiansen
Freddy Høgås
Stig Rune Kjernsli

Valgkomite
Ronny H. Hansen, KNA Drammen
Leif Kr. Broen, KNA Kongsvinger
Sissel Olsen, NMK Bergen
Børger Brænd, NMK Hamar

 

NBFs årsmelding 2015

 

2015 var et svært godt år for norsk bilsport, og under følger president Frode Alhaugs oppsummering av året

 

2015 et fantastisk år for norsk bilsport!

 

2015 ble et av de aller beste i historien for norsk bilsport. De sportslige mål ble mer enn innfridd med to verdensmestere. Arbeidet med å rekruttere flere til sporten gjennom tilpasning av nye lavterskeltilbud ga resultat, og Bilsportforbundets økonomi var meget god.

Styret i Norges Bilsportforbund styrer etter en vedtatt strategi- og handlingsplan som strekker seg fra 2014-17. Så langt i perioden er det godt å oppsummere med at vi er i rute. Men det må ikke bli en sovepute. Det er nok av utfordringer, men med det store apparatet av dyktige aktører på klubbnivå landet rundt, er det absolutt grunn til å være optimistiske.
Sportslig suksess
For å ta det sportslige først. Vår strategiplan sier at vi skal ha en verdensmester i perioden 2014-17. Vi kan nå konstatere at våre utøvere Petter Solberg og Fredric Aasbø har sikret oss tre VM-titler allerede midtveis!

Vår strategiplan sier også at vi skal ha 4-5 utøvere på høyt internasjonalt nivå. Når vi i tillegg til de to nevnte har Andreas Mikkelsen/Ola Fløene (VM-bronse i WRC), Ole Chr. Veiby/Anders Jæger (sølv i Jr-VM i rally), Mads Østberg (4. plass i rally-VM), Andreas Bakkerud (4. plass i rallycross-VM), Tommy Rustad (EM-gull i rallycross) og flere andre med EM-medaljer i 2015, så er vi kommet svært langt i forhold til planen. Det er ikke annet enn utrolig at det internasjonale forbundet, FIA, rangerte lille Norge som verdens 6. beste bilsportnasjon i 2015.

Sammen med klubbene skal vi fortsette å jobbe hardt med talentutvikling for å kunne legge forholdene til rette for våre talentfulle utøvere. Toppene profilerere sporten, og skaper bredden, og når alt kommer til alt er det breddeidretten som er det viktige også i bilsporten.

Derfor er det også gledelig å konstatere at vi i 2015 hadde 5.583 utøvere med helårs førerlisens. Det er 100 flere enn året før. Ingen stor økning, men en økning. Også antall vognlisenser økte i 2015.

Økning i aktivitet
128 klubber landet rundt arrangerte 471 løp, eller motordager i løpet av året. Dette er også en liten økning.  At Norge blir den beste arrangøren i rallycross-VM er også en fjær i hatten, og en god oppmuntring ikke minst for miljøet rundt Lånke/Stjørdal, men også alle andre fra hele landet som bidrar i dette svært viktige arrangementet.
Den største aktivitetsøkningen er kommet innenfor det som ikke regnes som tradisjonell bilsport, men innenfor trackdays og motordager. Strategiplanen sier klart at vi skal arbeide for å få dette miljøet inn i ordnede og lovlige former. Myndighetene har gjennom motorsportforskriften gitt oss et mandat til å håndtere bilsporten, og da må vi også tilpasse oss markedet.

Et godt eksempel på norsk bilsports evne til å integrere nye miljøer er drifting. Det er langt fra alle nasjonale forbund rundt i verden som har drifting på sitt program, og det er ikke en gren innenfor FIA. Men i Norge har vi hatt drifting i NBF siden 2006, og i 2015 fikk vi vår første verdensmester og vi har en fin utvikling innenfor denne grenen også nasjonalt.

Det faktum at det i 2015 ble utstedt hele 11 779 engangslisenser mot 7 224 året før viser at vi her er på rett vei når det gjelder å satse på enklere former for bilsport. Vår visjon er «Bilsport for alle».
Nå er det ikke noe nytt at vi har lavterskeltilbud. Bilcrossen er et glimrende eksempel på nettopp det. Her kan man ha det utrolig gøy for en forholdsvis lav kostnad.  I 2015 fikk denne sporten til og med en egen TV-serie som forhåpentligvis kan føre til ytterligere rekruttering.

Street Legal i dragracing er et annen godt eksempel på lavterskeltilbud, for ikke å snakke om Autoslalåm som vi gjerne skulle sett at flere klubber ville arrangere.

Rally er en svært krevende løpsform, ikke minst for arrangører. Nå satses det på enklere sprintrallies, mindre arbeid for arrangører og mindre tidsbruk for deltagere, og det gir også positive resultater. I karting er det et prioritert arbeid å få til flere regionsløp, mindre lokale arrangement som kan avvikles på en hverdagskveld.

Alle seksjoner har jobbet godt i 2015, i tillegg til Bilcross, Drifting, Rally og Rallycross som nevnt over, har Dragrace, Karting, Ferdighet, Offroad, Event og Racing-seksjonene hatt stor aktivitet med gode arrangement og sterke sportslige resultater.


God økonomi

På toppen av dette fikk også NBF et meget godt økonomisk år i 2015. Det gjør oss i stand til ytterligere å utvikle sporten vår. Dette er ikke noe som kommer av seg selv, og en god økonomi gjør oss i stand til å bruke ressurser på å øke tilbudet, og arbeide aktivt i henhold til våre planer. NBF skal være et serviceorgan som legger til rette for aktivitet ute i miljøet. Det er tross alt lokalt man kan bygge godt miljø og rekruttere unge og gamle inn i sporten. Til syvende og sist er det alt det gode arbeid som legges ned ute i klubbene sammen med frivillige som er avgjørende for at norsk bilsport fortsatt skal kunne vokse og forbedres.

Vi takker alle for god innsats og fint samarbeid.

Frode Alhaug
President