Full fart i Nord-Norge

Endelig kan vi treffes igjen etter to år med restriksjoner.

Norges Bilsportforbund i samarbeid med klubbene i Nord-Norge hadde fire gode funksjonærkurs denne helgen. Stedet var Tjeldsundbrua, og seks forskjellige klubber sendte medlemmer på kurs.

Ronny Hansen holdt jurymedlem kurs for sju personer, og av dem var fire kvinner. Dette er svært positivt for videre klubbutvikling og gode funksjonærer.

7 personer på jurymedlem kurs, hvor 4 av dem er kvinner!

Kari Stuveseth holdt løpssekretær kurs.

Interessen for drifting er stigende i hele landet. I Nord-Norge bygges det 3 nye driftingbaner. Driftingsekjsonens leder Kristian Kristiansen og seksjonsmedlem Christian Bakkerud holdt dommerkurs i drifting. Det er 10 personer som nå har utdannet seg til blant annet å dømme konkurranser hvor det deles ut poeng i stil, linje og vinkel.

Teknisk kurs ble holdt av Rune Bekkevold, hvor 10 nye funksjonærer tok kurset.

I tillegg til funksjonærkurs på Tjellsundbrua var dragraceseksjonens Ole A. Marthinsen og Tormod Aarvik representert for å SFI tagge biler, samt eget funksjonærkurs for dragrace.

Det var en hyggelig helg for Norges Bilsportforbund i Nord-Norge, og det rettes en stor takk til Remi Hansen i NMK Hålogaland for god hjelp!