Funksjonærseksjonen: Undersøkelse

Funksjonærseksjonen inviterte alle autoriserte funksjonærer i bilsport til å delta i en brukerundersøkelse i desember. Nå er undersøkelsen avsluttet.

Responsen var veldig god og seksjonen takker for engasjementet.

Ett av spørsmålene var: hvilke 3 ord kjennetegner en god funksjonær?

Vi har laget en ordsky for å illustrere hva de autoriserte funksjonærene mener kjennetegner en god funksjonær.