Geir A. Mo gjenvalgt som KNA-president

Geir A. Mo ble gjenvalgt som president da KNA avholdt sitt landsmøte i helgen. Landsmøtet vedtok dessuten at det heretter er NBFs årsmøte som kan gjøre endringer i Norges Bilsportforbunds vedtekter, og ikke KNAs landsmøte slik det har vært frem til nå.

Norsk Motor Klubb kunne altså innkassere en stor seier på KNAs landsmøte. Det er som kjent NMK som i lang tid har kjempet for at NBFs skal få myndighet over sine egne vedtekter. Det har i alle år vært slik at KNAs landsmøte har fastsatt og eventuelt kunnet endre NBFs vedtekter. KNAs hovedstyre foreslo å endre dette, og landsmøtet vedtok det enstemmig. Heretter er det dermed NBFs årsmøte som med 3/4 flertall kan gjøre endringer i vedtektene.

Eirik Kristiansen fra KNA Bergen ble valgt til ny visepresident i KNA, mens NBFs tidligere president og racing-fører Frode Alhaug fra KNA Vålerbanen ble valgt inn som medlem av hovedstyret. Nytt hovedstyre-medlem er også Helene K. Netland fra KNA Bergen. Hovedstyret består ellers av Ove Nilsen fra KNA Stavanger.

Landsmøtet vedtok ellers, etter forslag fra KNA Kongsberg, at det igjen skal opprettes et sportsutvalg i KNA. Samtidig ble det også vedtatt at det igjen skal innføres KNA-cuper i forskjellige grener og klasser. Dette var også foreslått av KNA Kongsberg.

Landsmøtet foretok også utdeling av om lag 3.1 millioner i prosjektmidler. Klubber med bilsportsaktiviteter som KNA Oppland, KNA Telemark og KNA Hedmark (KNA Trackday) ble alle tildelt midler. KNA Oppland var den som fikk mest. Klubben fikk 1 million kroner som tilskudd til bygging av nytt klubbhus og lager på sitt baneanlegg Elvedalen.

På landsmøtet ble også kåringen av Årets Avdeling foretatt. På grunn av pandemien var det ikke offentliggjort kåring for 2020 før nå, og Årets Avdeling 2020 ble KNA Nordvest, kjent for sitt store og aktive karting-miljø. For 2021 ble KNA Sokndal Motorsport kåret til Årets Avdeling, ikke minst på grunn av ferdigstillelsen av KNA Raceway.