Glenn Mellegaard ny NBF-president

Et ekstraordinært årsmøte i Norges Bilsportforbund har valgt Glenn Mellegaard fra NMK Trøgstad til forbundets nye president.

 

Glenn Mellegaard har lang fartstid i norsk bilsport, både som aktiv utøver, funksjonær og som leder i egen klubb. Han har vært medlem av NMKs hovedstyre i 10 år og av disse var han var president i to år. I NBF styre har han vært medlem i to perioder, og han har tidligere også ledet forbundets valgkomite.
Glenn Mellegaard erstatter Finn Eirik Eilertsen som har sittet som NBFs president i tre år, og som ikke stilte til gjenvalg.

I NBFs ordinære årsmøte i mai i år var det stort engasjement blant årsmøtedelegatene fra KNA, NMK og FMK da et forslag til endringer av vedtekter ble behandlet. Det var ikke noen forslag som fikk det nødvendige ¾ flertall. Dermed ga årsmøtet NBFs styre i oppdrag å nedsette en vedtektskomite for å arbeide frem et forslag til et ekstraordinært årsmøte i september. I denne forbindelse ble også valg av styre utsatt til ekstraordinært årsmøte som ble avholdt tirsdag denne uken.

På det ekstraordinære årsmøtet ble en justering av vedtektene enstemmig vedtatt, og styrevalgene var også enstemmig. Stine Wangen fra NMK, Kjell Arne Nysveen, KNA, og Eirik Kristensen fra KNA er nye styremedlemmer i NBF.
Ut av styret gikk Finn Eirik Eilertsen, KNA, Bernt Øystein Vormeland, NMK, og Rune Danneborg fra KNA.

NBFs styre består etter valget av følgende:

Glenn Mellegaard, President, NMK
Stine Wangen, styremedlem, NMK (Ny)
Kjell Arne Nysveen, styremedlem, KNA (Ny)
Eirik Kristensen, styremedlem, KNA (Ny)
Ulf Johannessen, styremedlem, FMK
Lars Faale, styremedlem, FMK

Varamedlemmer:

Helene K. Netland, KNA
Cato Torp, FMK
Jorun Pedersen, NMK

NBFs styre. F.v. Glenn Mellegaard, Kjell Arne Nysveen, Stine Wangen, Eirik Kristensen, Lars Faale og Ulf Johannessen.

Finn Eirik Eilertsen, Rune Danneborg og Bernt Øystein Vormeland, ble takket for sin innsats i NBFs styre.