God sommer!

Smittetallene går nedover, og aktivitetene øker! La oss håpe arrangement kan gå mer som normalt framover.

I helgen som var hadde NDC en flott treningshelg med Twin to win med stor suksess!

Til helgen 2.-3. juli er det Norgescup på Gardermoen arrangert av NMK Solør.
Det blir også Pro Show. De har også fått tillatelse til å ha publikum! Begrenset antall.
For mer informasjon, gå inn på Facebook siden til NMK Solør.

Det har vært noen spørsmål rundt klassen PRO etter Vinstra. Vi ønsker å presisere deler av reglementet:

16. Dømming, informasjon – Kvalifisering

I kvalifiseringen blir hvert løp dømt på tre kriterier: Vinkel, Linje og Stil.

Vinkel måler kontra styring og vinkel på bakhjuls slipp en sjåfør bruker gjennom banen/sonen
Drift er Vinkel!

Linje er den ideelle veien bilen må ha på banen/i sonen og er preget av innvendig og utvendig klipping/tangerings punkter. Innvendig klipping punkter/soner er markert på linjen hvor bilens fremre støtfanger bør komme så nær som mulig til dette punktet. Utenfor klipping punkter/soner er bedømmes hvor nær hjørnet av bilens bakre støtfanger kommer punktet/sonen. En perfekt linje betyr også perfekt kjøreferdighet gjennom hele banen, eventuell understyring eller andre teknisk feil, reduserer poeng fra full poengskalaen for Linje dømming.

Stil er sett som den mest subjektive av de tre kriteriene, med hjelp av innsatsen og flyt, blir den mer målbar enn hva navnet tilsier.

Flyt refererer til bilens rotasjon på egen akse, fra initiering til rotasjoner i overganger der bilen holdes stabil i mellom soner og klipp.

Innsatsen refererer til bilens fremdrift gjennom hele løypa. Føreren bør ha full gass til initiering, kjøre nærme ytterlinjer og barrierer med høy selvtillit. Bruke vekta av bilen til å nå ut i yttersoner mens en klarer å holde flyt helt inn i nedbremsningsoner.

Poengskala:
Fagdommerne skal på førermøtet angi deres kriterier på en perfekt runde.
Arrangøren oppnevner en talsmann for dommerne. Eventuelle dommeraspiranter oppnevnes på førermøtet.
Dommer 1: Linje: 30 poeng
Dommer 2: Vinkel: 30 poeng
Dommer 3: Stil: 40 poeng  (hvorav 20 poeng er flyt og 20 poeng er innsats)

Bedømmelses informasjon – Twin-battles
Drifting dømmes ut i fra utførelse og stil.
Twin-Battles er basert på et 1 mot 1, basert på kvalifiseringspoeng og stige. (Top16 eller Top32). Fører med høyest kvalifiseringspoeng vil være lederbil i den første kjøringen og så byttes posisjon i den andre kjøringen. Suksessfaktoren for lederbilen er å gjennomføre perfekt kvalifiseringsrunde. Følgebilen skal forsøke å kjøre bedre enn «out drive» lederbilen med minst samme vinkel eller bedre samtidig som den følger lederbilens linje. Klipping punkter/soner er også i bruk under twin-battles og begge bilene må følge kvalifiseringslinjen. Hvis lederbilen ikke følger kvalifiseringslinjen perfekt, så straffes dette gjennom dømmingen. Dersom følgebilen ikke bruker kvalifiseringslinjen så perfekt som lederbilen, for å komme nærmere, vil dette gi straff for følgebilen. Følgebilen skal alltid følge lederbilens linje selv om dette ikke er den riktige linjen. Følgebilen må kjøre likt som lederbilen, det betyr at den skal holde samme vinkel som lederbilen, eller mer. Følgebilen bør være så nær lederbilen som mulig for å få overtaket. Følgebilen skal være så nær som mulig lederbilen fra start til mållinjen. Kollisjoner kan oppstå under twin-battle og også tilfeller av platekontakt. Ved en stor kollisjon er det dommerne som avgjør det endelige resultatet. Den uskyldige part kan begjære inntil 10 minutters reparasjonstid (berører ikke 5 minutter regel).

Resultatgrunnlag ved Twin-Battles.
Bedømmelsen er basert på reglene nevnt ovenfor. Ved avslutningen av en twin-battle, vil dommerne erklære en vinner fra tre alternativer:
1. Fører «A» vinner
2. Fører «B» vinner
3. One More Time

Eksempler «One More Time» regelen:

  1. En dommer stemmer for Fører «B», annen dommer stemmer for fører «A», og den tredje dommeren stemmer OMT. Resultat= OMT
  2. OMT er ikke ment for dårlige twin-battler. Dommerne forbeholder seg retten til å kåre en vinner med hensyn til antall feil og/eller trekk

Dersom det må kjøres «One More Time», kan bilene kjøre til depot/ angitt plass for dekkskift/drivstoff fylling og «One more time» battelen blir kjørt snarest. I alle andre tilfeller vil begge bilene ha 120 sekunder til å ankomme startlinjen og stille opp. Tiden starter når Løpsleder eller den han formynder har informert førerne før Runde 1. Før Runde 2 må bilene tilbake til startlinjen innen 120 sekunder etter å ha passert mållinjen. Hvis en av bilene er klar til å starte, men blir blokkert/hindret, enten på banen eller i depotet av uforutsigbare grunner skal nedtellingen stanses inntil bilen er fri til å kjøre igjen.

Ved samme resultat, blir det «One More Time», og førerne begynner en ny twin-battle snarest. Dommerne plikter å kåre en vinner etter maks 1 gang OMT battle.

Alle dommeravgjørelser er endelige.

  1. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved Driftingseksjonen. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

Skulle det være noen spørsmål rundt resultatlistene, ta kontakt med sette juryleder Tom Kaasa på tlf. 909 50 765.

Vi ser fram til dobbelrunde i Lillesand 1.-4. august og 5.-8. august! Alle er velkommen til å stille til start på dette unike anlegget!

Gatebil har store planer for sitt arrangement i slutten av august.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!