Godt Nytt År alle Dragracere

Et år nærmer seg slutten og et nytt er nesten født. Denne sesongen ser vi at det gror i Dragracemiljøet og det blir lagt ned mye jobb ute i de forkjellige klubber. Vi har i 2022 holdt kurs i Harstad, Trøndelag, Oslo og Rogaland, dette fører til at vi får flere og flere funkjonærer inn i klubbene. Det har i 2022 vært en pågang å få arrangere Street-Legal for flere bil miljøer, både el-biler, japanske , europeiske og selvsagt amerikanere noe som har ført til noen arrangementer som gir grobund for flere løp i fremtiden.

Seksjonen vil takke alle frivillige funkjonærer, klubber førere, team og familie for 2022 og ønske alle et Godt nytt år.

 

Regelverksendringer for 2023

Seksjonen har ikke gjort så mange endringer for 2023. Vi hadde samarbeidsmøte med våre Svenske kolleger i slutten av November og har samkjørt oss med SBF på følgende punkter:

1 – Felger 7,50-6,00 sek i sportsmann klassene. Det kreves fortsatt SFI godkjente felger i disse klassene, men disse behøver ikke re-sertifiseres når taggen går ut. Det eneste som nå kreves er at det finnes gammel tag med nummer på felgene og at de ikke er skadet. Gjelder i både Norge og Sverige.

2 – Sikkerhets seler har fått nye krav når det gjelder innfesting (7/16UNF eller M12). Belter som har felles festepunkt for skulderstroppene er ikke lenger tillatt. SFI belter av Y type er ikke lenger tillatt. 4-punkt seler er ikke lenger tillatt. Grunnen til disse endringene er at det internasjonalt er gjort nødvendige tilpasninger i reglene for at selene skal passe bedre sammen med FHR (HANS) og at FIA ikke lenger godkjenner 4-punkt seler i dragrace.

3 – Ellers er reglementet gjort noe klarere når det gjelder kompressor, kjøring med passasjer, samt i tabellen over resertifisering osv.

4 – Vi har også lagt til en ny «Klasse» som vi har kalt Easy Legal. Dette er en forenklet Street Legal type klasse som er tiltenkt for kjøring opp til maks 150m. Løp etter dette reglementet skal være enkelt og billig å arrangere. Dette vil bli publisert i starten av Januar

5 – Ellers er nå NM-Heads-Up gruppen gått fra å være CUP til Norgesmesterskap. Heads up var for øvrig i 2022 den desidert største gruppen i NM.

6- Poengsystemet for NM er gjort om på en slik måte at det skal være mere rettferdig sett i sammenheng med klassere som er små eller store.

 

Godt nytt år vi håper å se dere alle på banen i 2023.