Godt Nytt år

Dragrace seksjonen har gjort noen få oppdateringer på regelverket. Hovedsakelig er disse gjort for å klargjøre punkter i reglementet eller for å samkjøre dette med våre naboers regelverk og de endringer som er gjort der. Ett resyme av endringene er listet opp under.

 • 609 Baneforskrifter

Baneforskriften er ryddet opp i og tilpasset bruk av blant annet betongbarriere og sand/leca felle.

De viktigste endringene er:

 1. Sikkerhets soner er samkjørt med SBF bla. på startplate.
 2. Sand/Lecafelle er samkjørt med SBF.
 3. Betong barriere er bedre beskrevet.
 4. Kravene for 200 og 400 m baner er samkjørt.
 • 614 Generelle tekniske bestemmelser

De generelle tekniske bestemmelser har fått noen mindre oppdateringer.

 1. Eksos system – krav til sikring av avtagbare deler. Samkjøring med SBF.
 2. Krav til beskyttelse av mellomaksling er gjort lettere å forstå.
 3. Krav til klaring rundt hjelm er beskrevet.
 4. Krav til FHR/HANS i Jr. Dragster.
 5. Kjøredress – benytte dress av høyere sertifisering enn krav. Samkjørt med SBF.
 6. Sikkerhets seler – beskrivelse av innfesting er gjort lettere å forstå.
 7. Flex plate levetid endret til 10 år. Samkjøring med SBF
 • 616 Tekniske regler Jr. Dragster

Krav til FHR/HANS er oppdatert.

 • 622 ET teknisk reglement
 1. Krav til beskyttelse av mellomaksling er gjort lettere å forstå.
 2. Krav til brannsluknings system er oppdatert.
 • 623, §624 og § 625 Super klassene

Disse reglene er oppdatert på ratt og kompressor. Samkjøring med SBF.

 • 633 NM regler for Street Legal

Reglementet er oppdatert på punkt om stevner for 2021, Klassebenevning og stige type samt minimum antall deltagere i NM finale.