Godt Nytt Bilsportår

Et år er igjen tilbakelagt og når vi nå feirer inngangen til et nytt år gjør vi det vel vitende om at 2022 ble et meget godt år for Norsk Bilsport.

2022 ble året da vi endelig kunne ta alle arenaer tilbake igjen etter to år sterkt preget av Pandemien. Takket være imponerende mange dyktige mennesker i våre klubber landet rundt klarte vi å opprettholde et visst aktivitetsnivå også i 2020 og 2021. Gjennom dugnadsarbeid på baner og klubbhus og avvikling av et rekordantall treninger, holdt våre klubber det gående. Lokal aktivitet i klubbenes regi skapte også et enda bedre samhold og sosialt miljø rundt i landet. I forhold til mange andre idretter sto vi heldigvis godt rustet i bilsporten da vi igjen var tilbake til en normal hverdag.

Endelig ble det full fart på landets mange bilcrossbaner igjen. NMKs landsfinaler var tilbake etter to års opphold, og deltagelse og aktivitet var ikke bare tilbake til 2019-nivå, men også et hakk over. I alle våre 18 grener var aktiviteten imponerende i 2022.

Nesten 5.800 førere hadde i 2022 helårslisens. I tillegg var det 13.600 som fikk en smak av bilsporten gjennom engangslisens. Dette er rekordtall. Rundt 120 klubber landet rundt sto for rundt 400 arrangement, smått og stort.  62 Norgesmesterskap og Norgescuper ble avviklet. I tillegg har vi mange utøvere som hevder seg internasjonalt og sørger for at Norge har en plass på det internasjonale bilsportkartet.

Med en slik aktivitet sier det seg selv at det er mange personer som er en del av bevegelsen Norsk Bilsport. Rundt regnet 30.000 personer legger ned mye tid for sporten vår. Enten som utøver, støtteapparat til utøvere, tillitsvalgte eller som frivillig funksjonær. Så har vi alle som følger sporten som tilskuere, og som finner stor underholdning i bilsporten.

De mange frivillige er det grunn til å rette en stor takk til.  Frivilligheten har en sentral plass i Norsk Bilsport og det norske samfunnet ellers. De frivillige er helt avgjørende for at vi kan ha et så høyt aktivitetsnivå. Derfor er det viktig at vi alle tar godt vare på dem som står ute i alt slags vært og alle slags temperaturer. Det er de som i første rekke sørger for at hjulene går rundt i Norsk Bilsport. Jeg er utrolig stolt og takknemlig overfor alle som stiller opp for Norsk Bilsport.

Når vi nå står ved et årsskifte er det umulig ikke å la tankene gå til våre bilsportvenner i Ukraina. Ikke før var vi ferdig med Pandemien, så invaderte Russland Ukraina og skapte med det en svært spesiell situasjon i Europa. For å bruke HM Kong Haralds ord: «Det er absurd at vi har krig i Europa i 2022. Jeg trodde vi hadde lært, men det har vi tydeligvis ikke».
Mange av våre bilsportvenner i Ukraina har måttet la bilsport være bilsport og konsentrert seg om å beskytte sine landsmenn og sitt fedreland. Ganske utenkelig at noe slikt skulle skje i Europa i 2022, og vi må ikke glemme at den kampen de kjemper er mot en av våre egne naboer. All hjelp og støtte vi kan bidra med er like mye en investering i vår egen frihet, sikkerhet og fremtid, som hjelp til Ukraina.

Også her i landet merker vi konsekvenser av krigen, som for eksempel svært høye strømpriser. Generell stor prisstigning og i tillegg renteøkning.

For 2023 er ønsket først og fremst fred i Europa og fortsatt vekst og høy aktivitet i Norsk Bilsport. Selv om vi er mange, er ikke bilsporten i Norge større enn at vi fortsatt må holde sammen.  Sammen er vi best rustet til å utvikle sporten videre.
Vi må være rause med hverandre. Samarbeide. Oppmuntre hverandre og gjøre hverandre bedre. Vi er enkelt og greit Best Sammen!

Et riktig Godt Nytt Bilsportsår ønskes dere alle.

 

Hallgeir Raknerud
Generalsekretær