Gokartskole/kjørekurs 1. juni 2010

Dette er ett konsept igangsatt av NMK Kongsberg Gokart sammen med NBF talentutvikling. Profesjonelle og erfarne førere med topp kunnskap om gokart vil være instruktører. Ideen er å ha ett rent kjøreteknisk kurs for førerne; teori, praksis, presisjon, sporvalg, bremsepunkter, forbikjøringer, osv. Ambisjonen er å tilby ett kurs av høy kvalitet og tett oppfølging med individuelle tilbakemeldinger fra instruktørene. Kurset er beregnet for både erfarne og mindre erfarne. Minimumskravet er at man har sin egen kart, er kommet i gang med kjøringen og føler seg rimelig trygg i karten.

Mer informasjon finner du her: 

Invitasjon til Gokartskole