Gratis vognlisens på nye bilcrossbiler

Bilcrosseksjonen ønsker å belønne de som bygger nye biler, og har fått innvilget av NBFs styre at bilcrossbiler som ikke har vært lisensiert tidligere får gratis vognlisens det første året det løses lisens.

– Dette er en gladsak å starte 2023 med, sier leder i Bilcrosseksjonen, Therese Bruer Larsen. Seksjonen får fra tid til annen henvendelser på at det bygges lite nye biler og vi håper dette slår positivt ut for bilcrossmiljøet og gir noe tilbake til de som bidrar med nye biler inn i sporten.