Informasjon og dokumenter for NM og NC arrangører Crosskart

Klubber som ønsker å arrangere NM og NC i Crosskart må sende en søknad om dette til crosskart@bilsport.no i august/september. Crosskartseksjonen (CKS) behandler søknader og beslutter hvilke arrangører som skal inngå i neste års NM- og NC-serie. Hvis man er tildelt løp, må klubben legge inn digitalsøknad her.

Seksjonen forsøker å ha god oppfølging med arrangørene i form av arrangørkonferanser og møter.

Funksjonærer

Seksjonen oppnevner følgende funksjonærer:

  • Juryleder

Resultat og tidtaking

Eget program for trekking av heatoppsett skal brukes. Egne excel-filer for dette lastes ned:

(informasjon kommer)

Hver fil inneholder veiledning for hvordan de skal brukes.

Oppslagstavle – Sportity

Alle arrangører skal bruke NBFs kanal for Crosskart NM. Dette er en felles kanal med samme passord for hele serien. Oppsett blir gjort fra seksjonen og arrangør administrerer kanalen for sitt løp med nødvendig dokumentasjon før og under løpet. Det er viktig at arrangør har en funksjonær dedikert til denne oppgaven. Informasjon om tilgang og bruk blir sendt hver enkelt arrangør.

Premier

Oppdateres

Dokumenter

Forslag til mal tilleggsregler