For Crosskart deltakere

Crosskart er en rekrutteringsgren innen bilsport hvor man kan starte allerede fra det året man fyller 6 år. Crosskart er røft sagt en kart som er påmontert større hjul, fjæring og veltebur slik at den kan kjøres på rallycross- og bilcrossbaner. I den solide rørrammen sitter føreren fastspent i 4-punkt sele og får en enorm fartsfølelse selv i moderate hastigheter. 0-100 km/t går unna på 3 sek i den største klassen. Crosskart kjøres også som sprintløp og bakkeløp. I Norge har sporten NM-status og NC-status. Crosskart er en kart påmontert større hjul, fjæring og veltebur. 

  • MINI: F.o.m det året man fyller 6 år og t.o.m. det året man fyller 11 år
  • Klasse 1: F.o.m. det året man fyller 8 år, og t.o.m. det året man fyller 13 år.
  • Klasse 2: F.o.m. det året man fyller 11 år, og t.o.m. det året man fyller 16 år.
  • Klasse 3: F.o.m. det året man fyller 14 år.
  • 650ccm: F.o.m. det året man fyller 15 år.
  • Xtreme: F.o.m. det året man fyller 16 år
  • Xtreme jr.: F.o.m. det året man fyller 12 år t.o.m. det året man fyller 16 år. 

OBS! Nye aldersgrenser fra 2025. Se reglement.

Det tillates å trene med crosskart året før man kan delta i konkurranse i den aktuelle klassen (gjelder ikke Mini). Se pkt. 18 i samme reglement som over.

Lisenser

Krav:
Det kreves bestått juniorkurs før lisens utstedes til førere under 18år. Det kreves ikke førerkort i noen klasser, men en lisens og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Det kreves ledsagerlisens for de som har ansvar for utøvere under 18 år.

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens. Se Generelle bestemmelser § 9.5.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens for nybygd crosskart eller eierskifte må søknadsskjema fylles ut og sendes inn til NBF. Ved fornyelse av vognlisens kan kun fjorårets vognlisens sendes NBF med påskrift om fornyelse.

Reklame
Det er ingen reklameavgift for crosskart.

Du kan lese mer om hvordan du kan starte med Crosskart i boksen nedenfor.