Reglement Crosskart

På bilsportboka.no finner du alle reglement for Crosskart

Informasjon om Crosskart Xtreme Jr.

Når det gjelder Crosskart Xtreme Jr. vil seksjonen bruke 2022 til å vurdere innføring av klassen fra 2023. Den vil i så fall bli innført med at kartene må ha de motorer som er homologert av FIA. Seksjonen vil bruke 2022 til å skaffe kompetanse og utstyr for kontroll av disse kartene. Det forutsetter også at det er tilstrekkelig antall deltagere for at klassen skal få NC- eller NM-status. Crosskart Xtreme Jr. kan pr nå løse lisens for å kjøre trening og eventuelt delta som gjesteklasse dersom arrangør innbyr til dette.

Denne klassen kjører i 2022 etter følgende reglement: NEZ Technical Regulation Crosskart Xtreme junior 2022.

I reglementet er det beskrevet hvordan man tenker seg at programmering av ECU-enhet skal foregå i hvert enkelt land. Norge har ikke systemer for dette på plass og det overlates derfor til den enkelte utøver (med ansvar) å løse dette. Skjema for mapping av ECU-enhet skal brukes.

Skjema for mapping av ECU-enhet