Mer informasjon Dragrace / Lisens

Dragrace er en akselerasjonskonkurranse over 1/4 engelsk mil (402,33 m). To og to konkurrerer mot hverandre i hver sin bane på en rett strekning.

Dragrace oppstod i USA på 30 tallet, her begynte det som uformelle konkurranser som ofte foregikk ute i ørkenområder med utrangerte biler der motoren var trimmet. I 1951 ble NHRA (National Hot Rod Assosiation) stiftet og konkurransene  ble mer strukturert. Det ble starten på en veldig stor og profesjonell motorsport i USA. I Norge ble det første Dragraceløpet arrangert i 1978 av Amcar Car Club of Norway. Løpet ble arrangert på Fyresdalen Flyplass og ble starten på utviklingen i Norge.

Det kjøres normalt trening, Kvalifisering før man setter opp  «stiger» der man kjører etter utslagningsmetoden. To og to konkurrerer mot hverandre og raskeste av de går videre helt til vi står igjen med vinneren.

Det er mange forskjellige klasser i dragrace. Disse klassene er oppdelt etter drivstofftyper, motorvolum, biltyper og andre spesialregler.

I enkelte klasser har bilene opp mot 12000 Hk med en toppfart over 500 km/t

Lisenser

Alle som ønsker å delta i konkurranse må ha gyldig lisens utstedt av NBF.

Lisensene deles inn i flere klasser og juniorlisenser. For samtlige lisenser kreves gyldig medlemskort i klubb tilsluttet NBF. Utøver som ikke har løst førerlisens de siste 5 år må gjennomgå de krav som NBF krever for å løse ny lisens.

Juniorlisens: Junior Stock(J/S), Junior Modified (J/M)  A og B

En fører kan delta i gruppen fra det året vedkommende fyller 8 år.

J/S:      Det året vedkommende fyller 8 år.

J/M:     Det året vedkommende fyller 12 år.

Det kreves bestått teorikurs og 3 godkjente drag med aktuell bil.

For lisenstype B (Funnycar) kreves forenklet blindtest.

 

Junior Sportsman lisens: Junior Sportsman  Car (JS/C) Junior Sportsman Dragster (JS/D) 

En fører kan delta i gruppen fra det året vedkommende fyller 15 år

Det kreves bestått teorikurs og 3 godkjente drag med aktuell bil.

Deltagerens 3 første konkurransedrag skal kjøres som singel drag.

Fra det året man fyller16 år og etter å ha fullført minimum 3 dokumenterte drag, tillates det å kjøre med ET ned til 8.90 sek. med class 4/A eller 9.90 sek. med class 4/C. Lisensen må oppgraderes. For lisenstype C kreves forenklet blindtest

For biler med ET 10.00 og saktere.

Det kreves bestått teorikurs eller gyldig dragrace førerlisens, utfylt søknad om oppgradering, inklusive 10 dokumenterte drag og 3 godkjente drag med aktuell bil.

Det kreves 3 godkjente drag med aktuell bil.

For biler med ET 7.50 og saktere  

Det kreves bestått teorikurs eller gyldig dragrace førerlisens, utfylt søknad om oppgradering, inklusive 10 dokumenterte drag og 3 godkjente drag med aktuell bil, hvor ett drag skal være raskere enn 9.99. I tillegg kreves det pakking og bruk av bremseskjerm samt “blind-test” i aktuell bil.

For å få ustedt lisens i Class 5 eller 4 kreves bestått teorikurs og 3 godkjente drag med aktuell bil.

Ved oppgradering kreves gyldig dragrace førerlisens, utfylt søknad om oppgradering og dokumentert praksis nyere enn 4 år samt 3 godkjente drag i aktuell bil.

For Class 4 kreves blind test og godkjent pakking av skjerm.

Ved utvidelse fra A-B-C kreves godkjent praksis i aktuell bil.

 

For biler med ET 6.00 – 7.49.

Det kreves bestått teorikurs eller gyldig dragrace førerlisens, utfylt søknad om oppgradering, inklusive 10 dokumenterte drag og 3 godkjente drag med aktuell bil, hvor ett drag skal være raskere enn 7.49 I tillegg kreves det pakking og bruk av bremseskjerm samt “blind-test” i aktuell bil.

Class 3 og lavere må tas etter oppgradering fra Class 4.

For Class 3 kreves blind test og godkjent pakking av skjerm.

Ved utvidelse fra A-B-C kreves godkjent praksis i aktuell bil.

ET under 6.00sek: se FIA eller ta kontakt med NBF.

Sensor  ved oppkjøring eller oppgradering er Dragrace lisensiert juryleder eller løpsleder/jury etter spesiell godkjenning fra NBF.

Street Legal & Legal at Racing

Street legal kjøres kun på offentlig vei. PÅ street legal kan man kjøpe engangs lisens på hvert løp eller man kan løse helårslisens ved å fylle ut søknadsskjema på nettet.

Krav for å få lisens:

Fører må ha gyldig førerkort kl. B, og lisenser i henhold til gjeldende reglement.
Se dog GB 9.1, 9.8 og 12.1 (vedrørende tapt førerrett og sperrefrist). Kravene i NSR § 100 (doping) og § 101 (alkohol) gjelder.

Som fører kan man også delta i street legal fra fylte 16 år. Før deltakelse må trafikalt grunnkurs være fullført, og ledsager må innestå for at fører innehar grunnleggende kjøreferdighet og kjennskap til den aktuelle bil. Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5 år før løpet. NBF kan kreve å godkjenne ledsagere. Både fører og ledsager må være norske statsborgere. Ved kjøring skal ledsager være med i bilen. Ledsager må løse egen engangslisens.

Legal at Racing er en klasse kun for registrerte biler når disse kjøres på Godkjent bane over 1/8  mile eller ¼ mile. Klassen deles inn i 3 grupper.

Legal at racing kan kjøres på engangslisens for Street Legal. Helårs lisens for vogn og fører kjøpt hos NBF kan også benyttes.