Mer informasjon Drifting / Lisens

Drifting er en kjøreteknikk hvor en fører lar bakhjulene kontrollert sladde og der føreren må motstyre bilen rundt en trasè eller bane. Vanligvis blir kjørelinjen, som er designet av Arrangørens Løpsleder i samarbeid med fagdommerne, laget ut ifra en linje som gir høyest hastighet og vinkel som en bil er i stand til å beherske.

Klasseinndeling
Med minimumsalder menes det kalenderår det fylles.

Club Drift (Singel Drift)
Kun trening.
Biler godkjent iht. 7.1 Teknisk reglement Club Drift, kun trening.
Førerkort klasse B, eller følge statens lovverk for øvelseskjøring klasse B.
For biler uten skilt iht. 7.1 gjelder følgende:
Minimumsalder 18 år, men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).

Grassroots Drifting (Single og eller Twin Drift)
Året man fyller 15 år, men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).
Maks inngangshastighet: 70km/t
For lett modifiserte standard biler.
Teknisk reglement, Grassroots Drifting.

Drifting JR Trening (Singel Drift)
Minimumsalder 14 år, men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).
Det er krav til at ledsager skal inneha gyldig ledsagerlisens eller personlig lisens fra NBF.
Redusert hastighet i forhold til Pro Drift.
Teknisk reglement, Drifting konkurranse.

Semi Pro (Singel og/eller Twin Drift)
Året man fyller 15 år men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).
Redusert hastighet i forhold til Pro Drift
Teknisk reglement, Drifting konkurranse.

Pro 2 (Singel og/eller Twin Drift)
Året man fyller 15 år men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).
Redusert hastighet i forhold til Pro Drift
Teknisk reglement, Drifting konkurranse.

Pro (Singel og/eller Twin Drift)
Minimumsalder 18 år, men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).
Teknisk reglement, Drifting konkurranse

Kriterier for dømming i en konkurranse kan være:

A. HASTIGET
Hastighet er en ikke-subjektiv kriterie. Hastighet brukes ved å overvåke en førers hastighet på en bestemt del av banen. Hver bane kan ha flere hastighetsområder , men bare ett område  vil bli brukt i dømmingen .

B. VINKEL
Den maksimale driftevinkelen en sjåfør kan opprettholde og kontrollere gjennom den definerte linjen.

C. LINJE
Driftelinjen er definert som den ideelle linjen bilen må følge og er merket med  indre ”clipping points”  og ytre ”clipping zones”. Den definerte linjen blir satt av arrangørens Løpsleder i samarbeid med fagdommerne under konkurransen på hver enkelt bane.

D. STIL/SHOW
Stil/show en den mest subjektive delen av førerens kjøring. Stil/show er akkurat hva det høres ut som : Førerens  helhetlige evne til å føre bilen gjennom de spesifikke bedømmelseskriteriene og vise seg frem på den mest  personlige og individuelle måten . Det er essensen av stil/show . Aggressiv kontraføring , nærhet til murer, ekstrem vinkel og ekstrem nærhet til lederbilen ( twin-kjøring)  er eksempler på hvordan personlige kjørestil kan bli vist frem .

Spørsmål vedr. drifting: drifting@bilsport.no

Førerlisens
Krav: Søker må gå Driftingkurs bestående av teori og praksis. Søker må ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Lisens søkes om etter at kurs er gjennomført.

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens. Se Generelle bestemmelser art. 9.4.

Vognlisens
Enhver deltagende bil må ha vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens må årskontroll og søknadsskjema fremlegges.

Ved eierskifte eller ved nybygd bil må årskontroll sendes inn til NBF sammen med søknadsskjema.
Ved fornyelse av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF.

Reklamelisens
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknad skjema. Reklameretten angis som en påtegning på vognlisensen.
Reklamen er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier. Ny eier må da kjøpe ny reklamerett.