Reglement Drifting

Startnummer
For å få startnummer i årets serier må hver utøver sende en mail til foererforeningen@gmail.com med sitt Lisensnummer.
Spørsmål rundet dette kan rettes til Norsk Drifting Fører Forening pr e-post: foererforeningen@gmail.com


Gule sider: 1_arrangor_bane_og_sikkerhetsbestemmelser 07_des
Krav til førstehjelpstjeneste, organisert trening, lisenser

Grønne sider: 6_70_71 Klasseinndeling Teknisk reglement Endret 2.mai
Klasseinndeling, tekniske bestemmelser konkurranse Drifting, tekniske bestemmelser trening Drifting.

Vedlegg 1: Informasjon om SFI Sertifisering 24.01.2017: Informasjon-om-SFI

Mesterskapsreglement NM 2017: Mesterskapsreglement NM 2017 Endret 25. april

Mesterskapsreglement NC 2017: Mesterskapsreglement NC 2017 Endret 29.mai

Grå sider: Nasjonalt konkurransereglement 2017: 8_9_nasjonalt_konkurransereglement 07. des

Reglement Burnout
Reglement Burnout 2017