Mer informasjon Racing / Lisens

Det konkurreres på permanente asfaltbaner over lengre distanser. Hastigheten er avgjørende for resultatet. I de fleste konkurranser kjøres det kvalifisering, hvor deltager med beste tid får beste startspor i finalen.

Det finnes klasser for de aller fleste inndelt etter bilmerker, biltyper, amerikanske biler, spesialbygde biler, formel-biler, standardbiler og sportsbiler. Flere av klassene er også inndelt etter motorvolum. Reglement for de forskjellige klasser finnes som publikasjoner fra NBF og som særtrykk, se www.bilsport.no klikk på Reglement.

Spørsmål vedr. Racing: racing@bilsport.no

Racing NM sin egen hjemmeside: www.racingnm.no

Førerlisens Racing senior
Krav: Søker må gå racingkurs bestående av teori og praksis som holdes av NBF. Søker må ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Etter fullført kurs vil du kunne søke om en debutantlisens og deretter må du få godkjent 4 stk racingløp med fellesstart.
Etter å ha fullført 4 løp, må kopi av resultatlistene sendes til NBF . Deretter vil du få en ordinær Racinglisens.
En debutant kan ikke løse internasjonal lisens.

Førerlisens Racing junior
Krav: Søker må gå racingkurs bestående av teori og praksis som holdes av NBF, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Etter fullført kurs vil du kunne søke om en debutantlisens og deretter må du få godkjent 4 stk racingløp med fellesstart.
Etter å ha fullført 4 løp, må kopi av resultatlistene sendes til NBF . Deretter vil du få en ordinær junior Racinglisens.
En debutant kan ikke løse internasjonal lisens.

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens. Se Generelle bestemmelser art. 9.4.

Historisk Racing
Bilsport har en lang historie å fortelle, noe som gjenspeiles her. Her benyttes historiske biler i konkurranser under et regelverk som bevarer deres spesifikasjoner for perioden, og forhindrer modifiseringer i ytelse og oppførsel som kan oppstå gjennom utnyttelse av moderne teknologi. Historisk motorsport muliggjør en aktiv feiring av bilens historie. Du kan delta fra det året en fyller 18 år.

Vognlisens
Enhver deltagende bil må ha vognlisens i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens må årskontroll og søknadsskjema fremlegges.

Ved eierskifte eller ved nybygd bil må årskontroll sendes inn til NBF sammen med søknadsskjema.

Ved fornyelse av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF.

Reklamelisens
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknad skjema. Reklameretten angis som en påtegning på vognlisensen. Reklamen er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier. Ny eier må da kjøpe ny reklame rett.