Reglement Racing

REGLEMENT FOR RACINGKLASSER

Alle reglement i Racing finnes på bilsportboka.no

Selvangivelse-Racing-for-biler-i-GT-klassen Excel
Selvangivelse-Racing-for-biler-i-GT-klassenPDF skjema

1:) Last ned dokumentet på din PC og lagre det med ditt navn og startnummer som filnavn
2:) Fyll inn informasjon i de Gule felt i Regnearket. Lagre endringene
3:) Send regnearket som ett vedlegg på mail til selvangivelse@bilsport.no
4:) Ta med kopi av denne selvangivelsen på alle løp

 

Historisk Racing:

Appendiks K for 2019: https://www.fia.com/historic-regulations

Appendiks J for riktig årsklasse: https://historicdb.fia.com/cars/list

Biloversikt homologeringer: https://historicdb.fia.com/