Mer informasjon Rally / Lisens

Rally arrangeres på vanlige riks-, fylkes-, kommunale- og private veier. De forskjellige konkurransenes varighet strekker seg fra noen timer opp til flere dager. Deltagerbilene må være registrerte og tilfredsstille veitrafikklovens bestemmelser. Besetningen i en bil består av fører og kartleser. Løypa er inndelt i transportetapper, serviceområder og fartsetapper. Fartsetappene går på avstengte veier, og hastigheten på disse er avgjørende for resultatet. Mellom åpne tidskontroller på transportetappene og serviceområdene kjører deltagerne på idealtid. Avvik fra idealtiden straffes med tillegg til anvendt tid på fartsetappene.

Klasseinndeling er etter motorvolum, trimmingsgrad, bilenes alder og førernes erfaring. I tillegg kan arrangøren opprette klasser for historiske biler.

Førerlisens
Krav: Søker må gå rallykurs som holdes i regi av NBF og ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
Søker må også ha gyldig førerkort for bil.
Etter fullført kurs vil du kunne søke om en debutantlisens. Du må fullføre 2 løp i debutantklassen, der minimum ett skal være sprintrally/rally med innlagt serviceplass. Etter å ha fullført 2 løp, må kopi av resultatlistene sendes til NBF . Deretter vil du få  en Rally C-lisens.
Oppklassing til B lisens skjer etter minst 10 poeng samlet med C lisens.
Oppklassing til A lisens skjer etter minst 15 poeng samlet med B lisens.

Ungdomsrallylisens
Som fører kan man delta i ungdomsrally fra fylte 16 år til og med det år vedkommende fyller 18 år. Fører skal ha gyldig lisens for rally (junior). Fører som har eller har hatt norsk førerkort for bil kan ikke delta. Før deltakelse må trafikalt grunnkurs være fullført, og ledsager må innestå for at fører innehar grunnleggende kjøreferdighet og kjennskap til den aktuelle bil. Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerrett for bil og ha hatt slik førerrett uavbrutt de siste 5 år før løpet. Ledsager må ha minimum C-fører lisens i rally. NBF kan kreve å godkjenne ledsagere. Både fører og ledsager må være norske statsborgere.

Kartleserlisens
Krav: Søker må gå rallykurs som holdes i regi av NBF og ha gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF. Kan søke om kartleserlisens fra det kalenderåret søker fyller 14 år og spesiell søknad til NBF.

Vognlisens
Enhver deltager må løse vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes av NBF. Vognlisensen utstedes i samme navn som innehaver av vognkortet. Ved førstegangs registrering eller ved eierskifte av rallybil krever Statens vegvesen en proforma vognlisens. Ta kontakt med NBF for nærmere opplysninger om dette.
Ved eierskifte eller ved nybygd bil må årskontroll sendes inn til NBF sammen med vognlisenssøknad og kopi av vognkort i eiers navn.
Dersom bilen har gyldig vognlisens, bortfaller kravet om årskontroll i inneværende sesong.

Ved fornyelse av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF.
Vognkort og vognlisens må til enhver tid stå i samme navn.

Reklamelisens
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknadsskjema. Reklameretten angis som en påtegning på vognlisensen.
Reklamen er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier. Ny eier må kjøpe ny reklame rett.