Reglement Rallycross

Generelle regler for Hastighet (arrangør, bane, sikkerhet og teknisk)

SUPERNASJONAL

§ 600 Reglement for Rallycross 2017

§ 309 Teknisk reglement for Rallycross Supernasjonal 2016-2018
§ 310 Teknisk reglement for Rallycross Junior 2016-2018

§ 311 Teknisk reglement for Supercars Nasjonal 2016-2018

Norgesmesterskap Rallycross 2017
Rallycross Junior Cup 2017

NASJONAL RALLYCROSS – NRC

§ 602 Reglement for Nasjonal Rallycross – NRC 2017

§ 312 Teknisk_reglement for NRC 2017
Måling av avstand til Restriktor
NRC dekkliste 2017  (Kun de dekkene som står på listen kan brukes i NRC, men det er fritt hvor man kjøper disse.)

RALLYCROSS HISTORISK

Teknisk reglement for historisk Rallycross 2017
Prosedyre for godkjenning og dokumentasjon av Historisk Rallycross bil