Hallgeir Raknerud blir ny Generalsekretær i NBF

hallgeir_raknerud_230.jpgHallgeir Raknerud (48) er ansatt som ny generalsekretær i Norges Bilsportforbund (NBF). Han vil ta over stillingen etter Arild Antonsen når han går av med pensjon neste år.

Hallgeir Raknerud, som det siste året har vært konstituert generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), vil starte som assisterende generalsekretær i NBF 1. februar. Han tar over som generalsekretær etter Arild Antonsen i september.

-Vi er veldig godt fornøyd med at vi har fått Hallgeir med på laget. Han var vårt førstevalg når vi skulle finne arvtageren til Arild. Han er godt kjent med vårt forbund, og organisasjonsarbeid generelt. NBFs styre ser frem til å samarbeide med Hallgeir Raknerud, sier president Roar Forgaard.

Hallgeir Raknerud har bred erfaring fra forskjellige sider av bilsporten. Han var ansatt i Norges Bilsportforbund også fra 1985 til 1988 som sportssekretær. I 1988 etablerte han forlaget Motor Media AS sammen med Erik Unaas og ble redaktør og utgiver av avisen Racing. I 2000 solgte de Motor Media AS til Sportmedia AS, og Raknerud arbeidet i Sportmedia frem til våren 2004. Da ble han ansatt som informasjonssjef i KNA, en stilling han fortsatt har. Under sine knappe åtte år i KNA har Raknerud i to perioder vært konstituert generalsekretær, senest det siste året. Ved siden av sitt arbeid i KNA har han også vært presseansvarlig for Norges Bilsportforbund i en årrekke. Han er også styremedlem i Trygg Trafikk og i Rally Norway AS.

-Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene i NBF. Det er et veldrevet forbund, og jeg er ydmyk i forhold til oppgaven. Et godt arbeid over lengre tid har lagt grunnlag for gode forutsetninger for bilsporten i Norge, noe som har resultert i at vi i dag har flere førere som hevder seg på høyt internasjonalt nivå. Men for å skape rekruttering og bredde er det også i bilsporten tillitsvalgte og frivillige som er den store drivkraften. For meg er det er motiverende å arbeide med ildsjeler som bruker av sin fritid til beste for andre. Vi er helt avhengige av disse om vi skal lykkes med å utvikle norsk bilsport ytterligere, sier Hallgeir Raknerud.

Norges Bilsportforbund har åtte ansatte ved sitt kontor på Bryn i Oslo. Det er totalt 5 000 lisensierte bilsportsutøvere i Norge og 220 klubber arrangerer rundt 430 billøp i året.