Hedret for sin innsats for bilsporten

Gulmedaljer (3)
Norges Bilsportforbund har hedret ikke mindre enn fem personer med forbundets fortjenstmedalje i gull i løpet av den siste uken.

 

Roar Forgaard som gikk av som president og Birger Torjussen som forlot posten som visepresident denne uken er begge tildelt fortjenstmedaljen i gull for sin innsats. De fikk sine medaljer under en tilstelning for det avtroppende NBF-styre i forrige uke.

 

Forgaard har vært forbundets president siden 2005 og har før det mange år bak seg i styret. Han har dessuten jobbet aktivt, spesielt innenfor sikkerhet, i en årrekke.

Birger Torjussen har bekledt vervet som visepresident siden 2005 og ved siden av det ledet NBFs kartingseksjon en årrekke. Han sitter også i det internasjonale forbundets (FIA) karting commision.

Torjussen_Forgaard_gull (3)

I tillegg er Svein E. Hansen, Øystein Landsgård og Bjørn Gulbrandsen, alle sentrale skikkelser i norsk bilsport i en årrekke tildelt NBFs fortjenstmedalje i gull under NBFs årsmøte tirsdag denne uken.

Svein E. Hansen og Øystein Landsgård, som begge har bakgrunn i NAF Asker & Bærum, har vært pionerer i utvikling av resultatsystem innenfor spesielt rally og rallycross. Allerede på 80-tallet var de på banen med programvare for resultatservice, og de bygget også opp NBFs eget lisensregister på denne tiden. Begge har også bakgrunn som kartlesere i rally og PO-løp.

 

Bjørn Gulbrandsen fra NAF Oslo og omegn har også en lang karriere bak seg både som aktiv bilsportsutøver, og ikke minst som tillitsvalgt. Han har nærmere 30 år bak seg som medlem av NBFs dragracingseksjon, og 15 av disse som leder. Han er også medlem av FIAs Dragrace commision. Han leder også NBFs eventseksjon. I tillegg er han stadig aktiv som juryleder på en rekke billøp, og han er også aktiv som arrangør i sin egen klubb.