Hedret med fortjenstmedaljer

I forbindelse med NBFs årsmøte på tirsdag ble det også delt ut utmerkelser til to trofaste frivillige i Norsk Bilsport. Det var Bernt Øystein Vormeland fra NMK Aurskog-Høland og Finn-Eirik Eilertsen fra KNA Indre Ytre Østfold som fikk NBFs fortjenstmedalje i gull.

 

Det var NBFs president Glenn Mellegaard som overraske utmerkelsen under forbundets tradisjonelle årsmiddag i etterkant av årsmøtet.

 

Bernt Øystein Vormeland
En som har en lang fartstid i Norsk Bilsport har i løpet av siste år gått ut av sine verv etter mange års tjeneste i NBF.
Vi må helt tilbake til 1984 for å finne første årsmøtet Bernt Øystein Vormeland deltok på.

Den gang var han delegat for MA, men senere er det NMK de aller fleste forbinder Bernt Øystein med. Han har mange år bak seg i sin egen klubb NMK Aurskog Høland, der han blant annet har vært leder. Han har mange år bak seg i sentrale verv i NMK, der han også har vært president.
I NBF ble Bernt Øystein valgt inn i Arbeidsutvalget som det den gang het i 1999 og satt der også i 2000. Så ble han valgt inn i styret første gang i 2004. Han satt da i to nye år. I 2016 ble han igjen valgt inn i NBFs styre, og har siden vært en del av styret frem til i fjor. Tre perioder i AU/Styret altså på til sammen 11 år.

Bernt Øystein har også vært leder av NBFs funksjonærseksjon fra seksjonenes oppstart og frem til siste årsskifte. Han er fortsatt ofte ute løp som juryleder eller jurymedlem.

-Bernt Øystein Vormelands innsats for Norsk Bilsport har vært så verdifull at vi har vedtatt at Bernt Øystein her i dag skal motta forbundets høyeste utmerkelse, Fortjenstmedaljen i GULL, sa Glenn Mellegaard.

 

Finn Eirik Eilertsen

I september i fjor fikk NBF ny president. Glenn Mellegaard tok over for Finn-Eirik Eilertsen. Det var et ekstraordinært årsmøtet og var ikke etterfulgt av noen middag eller annen sosial samling. Derfor valgte man å vente til dagens årsmiddag med å takke av NBFs forrige president på en riktig måte.

Finn Eirik Eilertsen (67) fra KNA Indre og Ytre Østfold ble valgt til ny president i NBF bare uker etter at vi gikk inn i den krevende Corona-perioden, i mai i 2020. Han hadde dermed en krevende oppgave gjennom årene 2020 og 2021.

Eilertsen hadde da nylig fullført en periode på seks år som president i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), og han tok over etter Per Madsen som president i Norges Bilsportforbund (NBF).

Fra bilsporten har han erfaring som både sjåfør og arrangør i bilcross, som sjåfør og kartleser i rally og som juryformann.

NBF har bestemt at Finn-Eirik Eilertsen skal motta forbundets høyeste utmerkelse, Fortjentsmedaljen i gull.