Hedret med fortjenstmedaljer

Ole Fredriksen og Jan Egil Jenssen ble begge tildelt Bilsportforbundets fortjenstmedalje i gull under forbundets årsmiddag tirsdag.

Felles for dem begge er at de ble pensjonister fra siste årsskifte. Ole Fredriksen etter 42 års virke i Kulturdepartementet og som en viktig kontaktperson for Norsk Bilsport. Jan Egil Jenssen etter 31 år som teknisk sjef i NBF. Det var NBFs president Finn-Eirik Eilertsen som overrakte de to medaljer og diplomer.

 Ole Fredriksen

Ole Fredriksen har betydd mye for Norsk Bilsport gjennom mange år. Stikkordet er offentlige tilskudd, og da spillemidler, spesielt til bilsportsanlegg. Gjennom sine forskjellige stillinger i Kulturdepartementet har Ole Fredriksen vært en nyttig ressurs for sporten vår.

Da Ole Fredriksen ble pensjonist 31. desember 2022 hadde han arbeidet 42 år, først i det som het STUI og deretter Kulturdepartementet. For bilsportens del var det lenge kun kartingbaner som fikk spillemidler. Fra 2005 fikk alle typer bilsportanlegg midler, og det har vært avgjørende for den utviklingen sporten vår har hatt de siste 18-20 årene.
Fra 2018 fikk vi også spillemidler til sikkerhetsutstyr på våre baner, og disse tilskuddene alene har totalt beløpet seg til 11 millioner kroner på fem år.

I tillegg har vi to år på rad mottatt gode tilskudd til VM-runden i rallycross på Lånke.

Ole Fredriksen har alltid vært den som har holdt kontakten med NBF. Informert om muligheter til å søke midler, passet på og purret på oss om vi har vært sent ute. Har vi hatt noen spørsmål til departementet er det også Ole vi har henvendt oss til. Han har alltid vært hjelpsomheten selv for sporten vår.

Jan Egil Jenssen

Jan Egil Jenssen er nærmest en institusjon i Norsk Bilsport. Som teknisk sjef har han hjulpet utrolig mange utøvere opp gjennom årene, og holdt styr på sportens utallige tekniske reglement. Da han gikk over i pensjonistenes rekker ved siste årsskifte var det etter 31 år i NBFs administrasjon.

Det var i oktober 1991 Jan Egil Jenssen startet sin arbeidskarriere i forbundet, og han har dermed vært en del av en enorm utvikling i Norsk Bilsport.

I tillegg til å være Teknisk Sjef i NBF har Jenssen også vært sekretær for NBFs Appelldomstol, Rallyseksjonen og Ferdighetsseksjonen.
Ved siden av stillingen i NBF har Jan Egil også hatt en aktiv bilsportskarriere som strekker seg mange år tilbake. Først og fremst som kartleser, både i rally, PO-løp og de senere år Regularity Rally.

Med sin enorme tekniske kompetanse, dyktighet og sin integritet har Jan Egil har vært en stor ressurs for NBF og Norsk Bilsport.

Gratulerer til begge