Historisk Racing og HTP

Informasjon til alle som driver med Historisk racing

Vi minner om regelverket vedr HTP og premiering. Alle HTP skal leveres inn på teknisk kontroll. Denne vil bli beholdt av teknisk til siste Finale og evt etterkontroll. Etter dette vil føreren kunne hente ut sin HTP slik at han har den til neste løp.

5.4 Historisk Racing
Historisk Racing kjører etter FIA Appendix K reglement.  Dette reglement oppdateres årlig av FIA. (se www.bilsport.no/reglement/racing). Klasser kan splittes i Volumklasser ved tilstrekkelig antall deltagere.

Det kan kjøres løp med biler fra periode E (47-61) uten biler med åpne hjul, F (62-65), G (66-71), H (72-76), I (77-81) og J1 (81- 85).  Innenfor hver periode kan biler bygget etter reglement for Gr.1 – Gr.5 kjøre, samt prototype. For 2015 vil vi ikke godkjenne Gruppe B biler.

NM klassene 8 og 9 Historisk Racing, kjører delte heat etter følgende klasseinndeling;

–                                     NM klasse 8: Periode F og Periode G under 1300 ccm.

–                                     NM klasse 9: Periode G over 1300 ccm, Periode H –inntil 2500ccm og over 2500ccm, og Periode I.

–  Intensjonen blir da at Periode J skal åpnes for NM poeng når klassen har nok biler iht gjeldene krav.

Biler uten HTP kan kjøre inntil 2 prøveløp i sesongen uten premiering i løpet og NM. Biler med innsendte HTP søknad iht NBF/FIA prosedyre premieres på løpene. Søknaden ansees levert når gebyr for prosessen er registrert hos NBF. NM poeng gis kun til biler med HTP medbrakt på konkurransen.

Dersom det er under 8 startene i hvert heat, kan klassene slås sammen til ett heat. Klassene kjører to. Startposisjon i finale 1 bestemmes av tiden satt under tidstrening, startposisjon i finale 2 bestemmes av plasseringen i finale 1. De nye klassene I og J1 kjører i heat sammen med klasse 9 uten premieberegning for NM.

Klassene har rullende start. Bilene skal ligge i to rekker med max avstand 2 billengder.

De flotte historiske bilene gir hjertevarme for unge og ikke fult så unge publikum, funksjonærer og kappkjørere.

Vi gleder oss til neste løp.