Høringsdokumenter Rallycross 2016 og forbi

Skomedal
Nå er forslaget presentert og  lagt ut til høring.

Allle innspill har frist 23 november 2014. Innspill fra klubber, organisasjoner og team kan sendes skriftlig. Høringsinnspill sendes på mailadresse rallycross@bilsport.no og merkes medRallycross2016 . Innspill etter fristen vil ikke bli tatt med i det videre arbeidet.

Som nevnt i presentasjonen er det viktig at innspillene er forankret i de mål som seksjonen og arbeidsgruppen presenterte på Konferansen. Om du ikke husker det ligger målene i presentasjonen  Rallycross 2016 og forbi .

Regelverkene ligger under, og vi henstiller til å lese disse godt før du sender inn forslaget.

Regelverk for 2016 vil komme i slutten av februar 2015.

Disse dokumentene er grunnlaget for regelteksten det kan bli endret noe i ordlydene for at det skal bli helt riktig.