Hvem bør blir "Årets Drivaksel"?

ingebrigtsens.jpgNBF ønsker forslag til «Årets Drivaksel 2008?. Fristen er 26. oktober.

Alle de frivillige som stiller opp, gang etter gang, på løp etter løp er den viktigste ressursen vi har i bilsporten. Uten dem ville sportens utvikling stoppe opp. Blant alle disse frivillige er det noen som utmerker seg mer enn andre. De kan opptre som inspiratorer overfor andre. De kan være den nødvendige brikken som får et prosjekt fremover. Med andre ord en viktig drivaksel i et stort maskineri.

Derfor har Norges Bilsportforbund innstiftet prisen «Årets Drivaksel». Prisen, som symboliserer viktigheten av den frivillige drivkraft i sporten, skal deles ut under NBFs premieutdeling 15. november 2008.

I denne forbindelse ønsker NBF forslag på kandidater. Det er nedsatt en egen jury som skal stå for kåringen, men juryen trenger forslag på kandidater. Frist 26. oktober 2008

Forlag på «Årets Drivaksel 2008? kan sendes før 26. oktober til:

«Årets Drivaksel 2008?
Norges Bilsportforbund
Postboks 60, Bryn
0611 OSLO
eller til
info@bilsport.no