Ikke nytt banedag-reglement

Norges Bilsportforbund vil presisere at det ikke er laget nytt banedagreglement tilpasset en spesiell type aktivitet slik en aktør har publisert på Facebook.

Det hører heldigvis med til sjeldenhetene at vi må skrive om noe vi ikke har gjort! Men Trackday.no har publisert på sin facebookside at denne aktøren i samarbeid med NBF har laget et regelverk som er bedre tilpasset deres banedager. Dette medfører ikke riktighet.

NBF vil presisere at NBF er et forbund for sine tilsluttede klubber og har således ikke noen tilknytning til Trackday.no. Det er derfor heller ikke laget noe reglement i samarbeid mellom NBF og Trackday.no.

Det er Asker og Bærum Motorsport som er ansvarlig klubb og som samarbeider med Trackday.no i forbindelse med de aktuelle arrangementene. Disse avvikles i henhold til NBFs reglement for Banedager (Asfaltbaner), og eventuelt etter retningslinjer fastsatt av baneeier. Det er med andre ord Asker og Bærum Motorsport NBF forholder seg i denne sammenheng. NBFs aktuelle reglementet har forøvrig ikke vært justert siden 2016.

I forhold til våre tilsluttede klubber er det viktig for NBF å understreke at det altså ikke lages spesielle reglement i samarbeid mellom NBF og kommersielle aktører. NBF er et forbund for sine klubber, og det skal klubbene kunne være trygge på.