Norske chassis-tagger i Dragrace

Informasjon i forbindelse med Norske chassis tagger.

Norske chassis tagger er gyldige i Norge frem til utløpsdato eller endringer gitt av NBF. Det er viktig at taggene er utstedt av godkjent NBF chassis kontrollør, eller NBF sekretariat. se https://bilsport.no/wp-content/uploads/2018/05/Region-inndeling.pdf

De eksisterende chassistaggene vil bli erstattet med nye med samme varighet.  Vi ber om at tagger som allerede er utgått blir fjernet slik at misforståelser unngås.

De deltagere som ble om- tagget på Tierp den 23-26.august 2018 og som har fått faktura fra SBF skal vente på nærmere beskjed. NBF og SBF skal møtes for avklaring.

 

Dragraceseksjonen